Welkom
Op de site Van Stichting Tawhied.

Facebook volgers
+ 0
YouTube weergaven
0
Abonnees YouTube
0
Bouwproject Oppervlakte
0
“The best among you are those who have the best manners and best character.” Sahih Bukhari 6029

Welkom op de website van stichting Tawhied

Tawhied wil een inspirerende plek bieden voor de mensen in Roermond, ongeacht geslacht, afkomst of leeftijd. Ons voornaamste doel is onze gemeenschap en bezoekers kennis op te laten doen. Met onze activiteiten proberen wij de integratie, emancipatie en participatie van onze achterban in de maatschappij te bevorderen.

Waarom zou ik doneren?

“Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven) van sadaqa.” (Moeslim).
Moskee Tawhied in Roermond is volledig afhankelijk van contributie, giften en donaties en daarom hebben we uw steun hard nodig.

t.n.v.: Stichting Tawhied Roermond NL03 RABO 0159 5763 50
BIC: RABONL2U

Moge Allah jou de beste beloning geven!
Doneren

Investeer in je eeuwige toekomst!

Doneer voor de Bouw Tawhied

Voor de realisatie van de Masjied (grond, bouw en afbouw) zal een deel van de benodigde financiële middelen gedoneerd worden door de Roermondse  Moslimgemeenschap en een deel ingezameld worden via crowdfunding, benefietgala’s, social media, donaties via internet met een bereik in heel Nederland.

Onze doelstellingen »

Fusie, Activiteiten & Samenwerking

Fusie

De fusering tussen de Moskee Al Islam en de Moskee Al Nour heeft geleidt tot het ontstaan van een nieuwe stichting, die tot doel heeft, het realiseren van een nieuw multicultureel islamitisch centrum.

Activiteiten

Met onze activiteiten proberen wij de integratie, emancipatie en participatie van onze achterban in de maatschappij te bevorderen. Dit doen wij door het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. De activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.

Samenwerking

De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Tawhied betekent letterlijk eenheid

Wie zijn wij

Stichting Tawhied is een islamitische organisatie die ongeveer 500 leden telt. Stichting Tawhied betekent letterlijk eenheid. Onze stichting is op 14 april 2011 ontstaan door de twee moskeeën Al Nour en Al Islam te verenigen.

Stichting Tawhied ligt in Roermond en heeft een centrale ligging in de provincie Limburg. Wij houden ons bezig met allerlei taken die breed georiënteerd zijn. Als stichting participeren wij naast het religieuze vlak ook op het maatschappelijke vlak.

01

Wat bieden wij aan Op het religieuze vlak

Op het religieuze vlak bieden wij de juiste kennis door middel van lessen en lezingen. De inhoud van de lessen en lezingen bevatten kennis over de grondslagen van de islaam. Ons doel is dat zowel jongeren als ouderen zich meer verdiepen in het geloof en hierdoor beter participeren in de maatschappij.

02

Wat Wij Doen Op Het Maatschappelijke Vlak

Op het maatschappelijke vlak bieden wij o.a. huiswerkbegeleiding aan jongeren die het financieel niet kunnen bekostigen. Daarnaast organiseren we een aantal keren in het jaar excursies voor jongeren. Wij houden ons als stichting ook bezig met de jongeren die overlast zorgen en proberen hen zodanig te begeleiden waardoor we de problemen binnen de stad verhelpen.

03

Op Lokaal Niveau

Stichting Tawhied ligt in Roermond en heeft een centrale ligging in de provincie Limburg. Wij houden ons bezig met allerlei taken die breed georiënteerd zijn. Als stichting participeren wij naast het religieuze vlak ook op het maatschappelijke vlak.

De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen.

Samen met overige bestuursleden zorgen wij voor het opstellen en uitvoeren van het Stichtingsbeleid

Het Bestuur